Overzicht

 

 • Als energiecoöperatie WijkEnergie2804 richten wij ons óók op het opstarten en activeren van bewoners en buurten in de wijk. In veel delen van de wijk zijn al initiatieven opgestart en/of zijn de startsubsidies aardgasvrij aangevraagd. Zo veel mogelijk werken wij met deze buurtinitiatieven samen.
 • In deze buurten zijn al bewonersinitiatieven gestart:
  • In het Albrechtsveld gaan we samen met actieve buurtbewoners een startbijeenkomst organiseren. Deze buurt kent veel gelijkvormige woningen en beidt dus goede kansen voor een collectieve isolatie aanpak. In oktober 2023 is een eerste bewonersbijeenkomst gepland.
  • Met de Breevaart is er een overleg gepland. De Breevaart ligt aan de Reeuwijkse Plassen, waar de gemeente Gouda een onderzoek wil doen naar aquathermie.
  • De VVE van het Catsveld richt zich op twee onderzoeken, namelijk hoe de wooncomplexen zijn te verduurzamen en of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op de daken.
  • De flats rondom het Winkelcentrum Bloemendaal zijn ook begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden om hun complexen te verduurzamen. De VVE Swadenburg is onder andere ook aan het onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen op hun dak zinvol en haalbaar is.
  • De Hoeven is momenteel bezig met hun plan van aanpak. We hebben overleg met hen, omdat we de Menukaarten verduurzaming woningen ook in deze buurt willen starten.
  • De Mammoet is één van de meest actieve buurten. Er is al een zeer drukbezochte bewonersbijeenkomst geweest. Er zijn nu enkele referentiewoningen, waar een Woningwarmtescan-Plus en Energielabel analyse-Plus gaan plaatsvinden. Deze dienen als basis voor een Menukaart verduurzamen woningen in de Mammoet. Opvallend hoeveel kennis er in deze wijk zit. In de buurt willen we als energiecoöperatie ook een pilot Bodemwarmte-WKO pilot starten. Mei 2023 is de tweede nieuwsmail verstuurd naar de bewoners in deze buurt. Voor deze buurt is er ook een apart submenu opgenomen:  https://www.wijkenergie2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/  .
  • De Prinsessenflats liggen midden in het kerngebied van de Plaswijck, waar de gemeente Gouda haar onderzoek aquathermie op gaat richten. Niettemin  is ook daar gezien vragen van bewoners een overleg gepland.
  • Steinenbuurt: ook hier is het de bedoeling dat er een startbijeenkomst wordt gepland. Belangrijk is dat bewoners weten wat er gaat gebeuren en wat niet in hun eigen buurt. Ook is het zaak dat zij hun vragen, wensen en zorgen kunnen uiten. Gezien de vele gelijkvormige woningblokken in deze buurt is een collectieve isolatieprogramma het onderzoeken waard.
  • De Watergrassen zijn ook gestart met een actieve bewonersgroep. Zij richten zich nu op het kierdicht maken van woningen, een warmtescan actie en een vloer/bodem/spouwmuurisolatie actie.
  • In de Wervenbuurt is een onderzoek geweest naar de samenstelling van huur- en koopwoningen. Ook hier zal er waarschijnlijk een startbijeenkomst en extra enquête komen, om na te gaan welke behoeften en vragen de bewoners daar hebben.

 

Actieve VVE’s in de wijk: Castveld en Swadenburg

 

 

 

 

 

 

Staat uw woningblok of buurt er niet bij?

Heeft u ook ideeën of plannen om uw eigen woningblok of buurt te verduurzamen? Stuur dan een mail naar contact@wijkenergie2804.nl. Regelmatig organiseren wij een WijkPlatform met en voor alle initiatieven in de wijk: van elkaar horen en leren blijkt veel voordelen te geven. U kunt ook onderstaand formulier invullen of bellen met 06 239 56 999. Uiteraard wordt er dan contact met u opgenomen.