Mammoet

 

 

 

 

 


 

In oktober en november zijn er vervolgbijeenkomsten voor bewoners van de Mammoet. Ter voorbereiding voor de november bijeenkomst is er in Mammoet West een bewonersenquête uitgezet. Het enquêteformulier staat op https://www.wijkenergie2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/bewonersenquete-mammoet/. Bewoners van Mammoet West hebben per brief het wachtwoord voor deze enquête ontvangen.

 


September 2023 heeft energiecoöperatie WijkEnergie2804 het concept ‘Programma Verduurzaming Mammoet’ afgerond. Het is gemaakt in samenwerking met enkele partners.

Kort samengevat bevat dit programma een stappenplan voor een gerichte, gedegen en vooral objectieve verduurzaming van gelijksoortige woningblokken. Daarvoor worden Menukaarten opgesteld. De basis is dat de isolatiemaatregelen én installatietechnische maatregelen zijn gebaseerd op onafhankelijk en deskundig advies. Ze zijn ook bedoeld voor specifieke woningblokken, met dezelfde bouwkarakteristieken.

Tegelijk beschrijft het programma de zoektocht naar nieuwe, duurzame warmtebronnen.

En naar kosteneffectieve mogelijkheden voor energie- en warmteopslag in en voor de wijk (WKO).

Gekozen is voor de wijk Mammoet in Plaswijck, vanwege de relatief grote bewonersbetrokkenheid en de dichte en veelzijdige bebouwing in deze wijk.

Dit concept projectplan is een concept. Enkele berekeningen en analyses zijn nog niet af. Andere paragrafen en de Menukaarten zijn nog in wording. Maar de bedoeling is hopelijk duidelijk, naar ons idee is de energie- en warmtetransitie toe aan een volgende stap. Onze wijk Plaswijck (met postcode 2804) biedt vele woningblokken die voor deze aanpak geschikt zijn.

Tegelijk de constatering, dat het onderwerp zeer complex is en dat de ontwikkelingen snel gaan. Voor reacties staan wij dan ook zeker open en graag gaan wij met u in gesprek over dit concept. Met vriendelijke groet, Martin Pohlkamp en Ad van Ommen namens Energiecoöperatie WijkEnergie2804.

In onderstaande link kunt u de samenvatting en inhoudsopgave nalezen:

Samenvatting Programma Verduurzaming Mammoet

 


 

Maandag 22 mei 2023 was de tweede bewonersbijeenkomst voor bewoners van de Mammoet. Op deze bijeenkomst werden de eerste resultaten gepresenteerd van de onderzoeken bij de referentiewoningen. Ook is met elkaar besproken welke isolatiemaatregelen er zijn uitgevoerd en wat de ervaringen van wijkbewoners waren. Een uitgebreid verslag kunt u hieronder lezen.

Op dinsdag 15 november 2022 was er een startbijeenkomst voor bewoners van de wijk Mammoet. Hoofdonderwerp was wat de Goudse energie- en warmtetransitie kan betekenen voor de buurt.

Hoe zijn de woningen in de Mammoet te verwarmen anders dan met aardgas? Is aansluiting op een warmtenet wenselijk en mogelijk? Of is een hybride warmtepomp, speciaal ontwikkeld voor de Mammoet, een oplossing? Welke adviezen, onderzoeken en collectieve wijkacties, specifiek voor de Mammoet, zijn eigenlijk nodig?

Centraal stonden daarom de vragen, wensen, zorgen en suggesties van buurtbewoners bij de komende energie- en warmtetransitie.

Het verslag van de tweede bijeenkomst van 22 mei 2023 is te lezen via  Verslag bewonersbijeenkomst Mammoet 22 05 2023

Het verslag met alle bewonersrespons kunt u hier nalezen:  Verslag startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet-West 15 november 2022

Op de nieuwspagina staat een persoonlijke impressie van deze bijeenkomst, klikt u op Impressie startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet 15 november 2022.