Wijkplatform met wethouder in oktober

Er zijn veel berichten in de media over de energie- en warmtetransitie. Het Rijk wil bijvoorbeeld in 2026 dat iedereen -behoudens enkele uitzonderingen- bij vervanging van een CV ketel overstapt naar een hybride warmtepomp.

Ook de gemeente Gouda heeft een ambitieus energie- en warmtetransitieplan opgesteld. Omdat onze wijk Plaswijck (postcode 2804) door de gemeente is aangewezen als startblok, is de wethouder Klijmij – van der Laan uitgenodigd om te vertellen hoe de transitie in Gouda en in de wijk verloopt.

Ook gaat hij graag in gesprek met wijkbewoners over hoe de gemeente ondersteuning kan bieden bij hun plannen en ideeën.

De wethouder  zal aanwezig zijn op ons volgende Wijkplatform. Deze bijeenkomst is voor en met alle actieve buurtinitiatieven in de wijk, die op een of andere manier bezig zijn met de energie- en warmtetransitie.  Wilt u ook aanwezig zijn, dan kan dat alleen na aanmelding via een mail naar   contact@wijkenergie2804.nl .

 

Hieronder de september rapportage aan de gemeenteraad:

Bijpraten raad energie en warmtetransitie september 2023

Voortgangsrapportage energietransitie 27-6-2023